MåleriCompaniet, måleriföretag
måleri, målerifirma, målare
MåleriCompaniet
måleritjänster

MåleriCompaniet

Spara eller skriv ut denna sida

MåleriCompanietMåleriCompaniet

Vad kan målerifirmor erbjuda för måleritjänster

Vilka måleritjänster kan kompletta målerifirmor erbjuda

Måleritjänster

 • Planering (tider och  bästa åtgångssättet mm)
 • Bedömning av målningsbehov  (hur omfattande är målningsbehov mm)
 • Material och metodrådgivning  (vilka material och behandlingar)
 • Färgsättning (vilka kulörer som passar med varandra och vart)
 • Kalkylering (vilka kostnader)
 • Offertering (anbudsgivande innehållande objekt)
 • Kontroll (egenkontroller,kontrollplan,kvalitetsplan,kvalitetssystem)
 • Miljöplan (miljöprogram-miljöstyrning-miljömål)
 • Besiktning(garantibesiktningar,slutbesiktningar)

Områden

 • Nymålning (nybyggnationer)
 • Ommålning (ombyggnationer på befintlig)
 • Reparation (bef målningsåtgärder)
 • Underhåll (innan reparationåtgärd)
 • Restaurering( återskapande)
 • Service (mindre arbeten )

Tjänsteutbud

 • Enligt svenskbranchnorm (fackmans utförande)
 • Traditionellt måleri
 • Fasadarbeten
 • Fönsterundrhåll
 • Plåtmålning
 • Rostskyddsmålning
 • Järnmålning
 • Branskyddsmålning
 • Färg och tapet försäljning
 • Tapetsering
 • Våtrumsmålning
 • Högtrycksmålning
 • Lackeri
 • Golvytsbehandlingar
 • Epoximålning
 • Heta arbeten
 • Ådring
 • Marmorering
 • Lasering
 • Dekorativt målning

Administrativa dokument

 • F-skatt (fullgör alla företagsskatter och arbetsgivaravgifter)

 • Försäkringar (ansvar, egendom, verksamhet)

 • Kollektivavtal (avtal, marknadslagar)

 • Medlemskap i branchorganisitation (målaremästarna m fl)

Relaterade länkar

MåleriCompaniet
 
MåleriCompaniet AB - Råsundavägen 118 - Tel: 08-28 84 75 - info@malericompaniet.se
 
 
 
MåleriCompaniet, måleriföretag Stockholm Fler Tips & Råd